Wynajem bezgotówkowy

Jeśli Twoje auto uległo uszkodzeniu z winny innego uczestnika ruchu drogowego to zgłoś się do nas. Udostępnimy Ci samochód zastępczy już od chwili powstania szkody.
W świetle obowiązującego prawa, na wystawcy polisy OC sprawcy ciąży obowiązek naprawy szkody.
Całość wynajmu rozliczona bedzie bezgotówkowo z polisy OC sprawcy, bezpośrednio od firmy ubezpieczeniowej sprawcy zdarzenia.
Wynajem samochodu zastępczego może rownież nastąpić w przypadku gdy na Twoje auto spadł np. element elewacji budynku, wjechałes w dziurę w jezdni lub Twoje auto zostało uszkodzone w inny sposób nie bez Twojej winy.
Z naszych usług może skorzystać osoba prywatne nie prowadząca działalności gospodarczej jak i firma. Zastępczy środek transportu przysługuje bez względu na to w jakim celu użytkowałes dotychczasowy pojazd - również nie ma dla nas znaczenia w jakiej firmie ubezpieczony jest sprawa zdarzenia.
Samochód zastępczy przysługuje Ci od dnia powstania szkody do chwili przedstawienia kosztorysu naprawy przez firmę ubezpieczeniową sprawcy - czas ten może zostać wydłużony o okres naprawy w przypadku "szkody częściowej". W przypadku orzeczenia "szkody całkowitej" (tzn. ekonomicznie nie opłacalnej do naprawy) auto zastępcze możemy udostępnić maksymalnie do czasu zaspokojenia roszczeń tj. do dnia wypłaty odszkodowanie czyli kwoty bezspornej.

Pamiętaj !! W myśl zapisów KODEKSU CYWILNEGO jeśli ktoś pozbawił Cię możliwości korzystania z własnego środka trnasportu (inaczej Twojej własności) ma obowiązek naprawy szkody - ten obowiązek przejmuje wystawca polisy ubepieczeniowej.
Oprócz naprawy samochodu, również przysługuje Ci ZASTĘPCZY SAMOCHÓD na czas unieruchomienia Twojego auta.


Oferujemy również holownie z polisy OC. Uszkodzone auto możemy przewieść w dowolne miejsce - nawet jeśli już korzystałeś z takiej usługi do tego zdarzenia. Koszt holownia również zostanie pokryty z polisy OC sprawcy.


WARTO WIEDZIEĆ :

  • nie musisz informować ubezpieczyciela, gdzie będziesz wypożyczać auto
  • ubezpieczyciel nie ma prawa wskazywać Ci określonej firmy
  • nie musisz wybierać najtańszej oferty na rynku, choć nieuzasadnione koszty będą przez towarzystwo najprawdopodobniej zakwestionowane i odrzucone
  • samochód zastępczy nie może być wyższej klasy niż ten, który uległ zniszczeniu
  • ubezpieczyciel nie może narzucać żadnych limitów, np. stawek wynajmu, limitu kilometrów, ani limitu czasu, przez jaki masz prawo korzystać z tego pojazdu


    Samochody wynajmowane są w obszarze obsługiwanym przez biuro naszej firmy.


  • tagi • rent a car lodz • wynajem aut łódź • wypożyczalnia aut łódźwynajem samochodów dostawczych łódźwypożyczalnia samochodów dostawczych łódź • wypozyczalnia samochodow lodz • wypożyczalnie samochodów łódź • wynajem auta na czas naprawy • wypozyczalnie samochodow lodz • wypożyczalnia samochodów lodz • auto zastępcze łódź • wypozyczalnia samochodow łódź • wynajem aut lodz • wynajem samochodów łódź • auto zastepcze lodz • wynajem samochodow lodz • auto na czas naprawy